ivr-cutomers

دلایل نارضایتی مشتریان و ارتباط آن با سیستم تلفنی (ویپ)

حتما از خود می پرسید چه ارتباطی بین ویپ و نارضایتی مشتریان می تواند وچود داشته باشد.

قبل از این سوال می خوام ارتباط مستقیم یک سیستم تلفنی پایدار با صدای دلنشین منشی تلفنی (IVR) آن با رضایت مندی مخاطب و خشنودی آن را مورد بررسی قرار بدهیم.

خود را در صف انتظار پشتیبانی یک شرکت نرم افزاری تصور کنید ،

تعداد اعضاء در صف :8 نفر

مدت انتظار در صف : 4 دقیقه

سناریو اول :

هر جند ثانیه یکبار مدت انتظار و تعداد افراد در صف را برای شما بازگو می کند.

پس از 4 دقیقه شما در حالی به پشتیبانی متصل می شوید که تمام انرژی شما در صف انتظار گرفته شده و مطمئنآ از طرف مقابل که به آن متصل شده اید قطعا طلبکارید.

پس شما یک فرد ناراضی به نظر می رسید.

حال اگر شما یک مخاطب تازه باشید که بخواهید نرم افزار خریداری کنید مطمئنا از قسمت پشتیبانی آن ناراضی شده و از خرید صرف نظر می کنید.

سناریو دوم:

شما در صف انتظاری قرار دارید که محصولات جدید آن شرکت در حال معرفی شدن است

پس از 4 دقیقه شما در حالی به قسمت پشتیبانی وصل میشوید که از تمام محصولات تولید شده جدید شرکت مطلع هستید و قطعا می خواهید با آن ها بیشتر آشنا شوید.

پس شما یه فرد راضی به نظر می رسید.

حال اگر شما یه مشتری قدیمی باشید می خواهید که شما را به قسمت فروش متصل کنند و ماژول ها و نرم افزارهای جدید معرفی شده را خریداری کنید.

همه این ها در حالی می باشد که پیام خوش آمد خوبی را پشت سر گذاشته باشید ،در غیر اینصورت به نارضایتی شما افزوده می شود .

با یک صدا ساده و دلنشین مشتریان خود را خوشحال کنید.